Contract vanzare - cumparare

Efectuarea unei comenzi implica acceptarea contractul cadru - vanzare/cumparare, asa cum este stipulat in continuarea paginii. Orice modificare aparuta in cuprinsul contractului se poate efectua doar urmand acordul partilor (pentru comenzile aflate in derulare). CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE

                                                                              Nr. __________ / ____________

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

1.1.    S.C EUROMOBILA CANAPELE S.R.L-.D., cu sediul în Galati, Strada Nae Leonard Nr. 5, Bl. C3B, Ap4, jud. Galati, C.U.I. 33610641, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati sub J17/1041/2014, reprezentată legal prin Silviu Andrei , administrator,  în calitate de VÂNZĂTOR;

1.2. Dl./Dna. .................................................................................................... identificat/a conform datelor din factura fiscala aferenta acestui contract, in calitate de, CUMPĂRĂTOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.    Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea – respectiv cumpărarea – de mărfuri, conform ofertelor VÂNZĂTORULUI şi a comenzilor CUMPĂRĂTORULUI.

3. LIVRAREA, CANTITATEA şi CALITATEA PRODUSELOR

3.1.    Livrarea produselor se face pe bază de comandă fermă din partea cumpărătorului, comandă făcută in magazin in prezenta reprezentantilor VANZATORULUI sau online (prezentul site), pe baza confirmarii comenzii, facuta telefonic clientului de catre un reprezentant al magazinului. Disponibilitatea reala a produselor si termenele de livrare va vor fi comunicate telefonic de catre reprentantii Vanzatorului la confirmarea comenzii. In cazul in care exista neconcordante de pret (erori de afisare in site) sau de stoc, VANZATORUL isi rezerva dreptul de a anula comanda a caror produse fac obiectul respectivei neconcordante, urmand a notifica CUMPĂRĂTORUL asupra procedurii de solutionare a neconcordantei aparute. 


4.        OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1 Obligaţiile vânzătorului:

        4.1.1. VÂNZĂTORUL se obligă să livreze produsele comandate de CUMPĂRĂTOR, termenul de livrare fiind in medie de 40 de  zile lucratoare. CUMPĂRĂTORUL declară expres că înţelege să accepte ca şi termen de livrare a produselor comandate, termenul exact stabilit de VÂNZĂTOR, în conformitate cu răspunsul primit de el de la proprii furnizori. În cazul întârzierii livrării mărfii din culpa terţilor transportatori: firme de transport, servicii de curierat rapid, mesagerie, etc, VANZATORUL va notifica aceasta imediat CUMPARATORULUI si se obligă ca de îndată să ia măsurile necesare livrării mărfii comandate. 

 4.1.2. VÂNZĂTORUL se obligă să înlocuiască reperele comandate greşit din vina sa în cel mai scurt timp şi pe cheltuiala sa.

4.1.3. VÂNZĂTORUL îşi asumă obligaţia de garanţie pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale mărfii pe care acesta o livrează cumpărătorului

4.2. Obligaţiile cumpărătorului:

4.2.1. CUMPĂRĂTORUL se obligă să cumpere şi să preia produsele comandate VÂNZĂTORULUI şi livrate de acesta conform înţelegerii contractuale,sa achite un avans de minim 30% din valoarea totala ,ulterior , pentru livrarea produsului sa achite integral diferenta de plata la magazin ,primind factura finala si certificatul de garantie.

4.2.2. CUMPĂRĂTORUL se obliga sa intreprinda toate demersurile necesare spre a se asigura ca marfa comandata poate fi manipulata,introdusa sau incadrata in locatia de destinatie, eventuale reclamatii sau sesizari in acest aspect neputand fi imputate VANZATORULUI.

4.2.3. Odata receptionata de catre CUMPĂRĂTOR, marfa vanduta nu mai poate fi returnata.

4.2.4. Marfa nu poate fi livrata la dimiciliu fara a fi achitata integral .

4.2.5. Clientul isi asuma responsabilitatea masurilor usilor de acces prin care vor fi introduse canapelele. In cazul in care canapeaua nu va putea fi transportata in interiorul locuintei, clientul isi asuma cheltuielile suplimentare de demontare si montare a acesteia.Modificarile facute comenzilor initiale schimba timpul de livrare,comanda fiind inregistrata de la data ultimei modificari.

        5.    CALITATE SI GARANTII  

5.1     Produsele oferite respecta normele romanesti si internationale de calitate conform certificatului de garantie anexat. Intre mostrele expuse in magazin si produsul finit pot aparea mici diferente de nuanta,datorate loturilor de materiale aprovizionate de la furnizor. Cotele de gabarit ale produselor finite pot diferi cu +/-3 cm fata de cotele prezentate in catalog si site.

        6.     PENALITATI

6.1     CUMPARATORUL accepta posibilitatea intarzierii livrarii datorita unor imprejurari exceptionale , de maxim 2 saptamani fata de cele mentionate la punctul 4.1.1.  . Dupa aceasta perioada orice intarziere la livrare obliga VÂNZĂTORUL la plata unor penalitati calculate pentru lotul de marfa nelivrat astfel : 1 % pe luna pentru prima luna , 2 % pe luna pentru lunile urmatoare . Eventualele intarzieri in livrarea marfii nu dau dreptul CUMPARATORULUI sa renunte la comanda decat dupa trei luni de la expirarea termenului de livrare Daca CUMPĂRĂTORUL achita restul de plata la termenul stabilit dar preia marfa cu o intarziere mai mare de 2 saptamani fata de termenul de livrare dat de VÂNZĂTOR acesta este indreptatit in a percepe o taxa de depozitare calculata pentru comanda nelivrata de 2% pentru luna urmatoare perioadei de 2 saptamani , respectiv 3 % pentru luna a doua de intarziere dupa care VÂNZĂTORUL nu mai raspunde de gestiunea marfii nepreluate de catre client . Taxa de depozitare va fi platita ca diferenta la factura nelivrata . Plata penalitatilor (taxei de depozitare) se va face de catre CUMPĂRĂTORUL in cauza in maxim 5 zile lucratoare de la solicitarea adresata in scris de catre cealalta parte . In cazul in care CUMPĂRĂTORUL renunta partial sau total la o comanda , VÂNZĂTORUL are dreptul sa retina avansul aferent cu titlu de despagubire pentru cheltuielile efectuate in vederea achizitionarii marfurilor care raman astfel , temporar , fara desfacere.

7.        FORŢA MAJORĂ

7.1.   Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

7.2.    Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acestuia.

8.        CLAUZE  FINALE

8.1.    Dispoziţiile prezentului contract pot fi modificate doar cu acordul ambelor părţi prin act adiţional.

8.2.  Accesul si utilizarea platformei online sau magazinului fizic sunt considerate privilegii nu drepturi dobandite. Drept urmare, VANZATORUL isi rezerva dreptul de a-si selecta clientela sau restrictiona accesul acesteia la resursele online sau fizice detinute de  VANZATOR.  VANZATORUL nu poate garanta accesul imediat si continuu la resursele online sau conditii de uptime specifice. Pozele si imaginile prezentate atat pe site-ul cat si in magazinele VANZATORULUI au titlu informativ neputand genera obligatii contractuale.  

8.3.   Eventualele litigii apărute între părţi cu privire la derularea contractului, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabila. În măsura în care soluţionarea acestor litigii nu se poate face pe cale amiabilă, soluţionarea lor se va face de instanţele judecătoreşti competente de la sediul vânzătorului.

8.4    Prezentul contract nu limiteaza sau modifica in vreun fel obligatiile si drepturile partilor rezultate din Certificatul de Garantie aferent produselor comandate de catre CUMPĂRĂTOR.

    Prezentul contract a fost încheiat astăzi _______________ , în două exemplare originale, unul pentru fiecare parte contractantă.

 

GALATI,

SC EUROMOBILA CANAPELE  SRL-D                                                                                         ___________________

       L.S                                                                                                                                   L.S.